wizyt: 356549
Przepisy prawne»Na stronie znajdziesz wszystkie obowiązujące obecnie przepisy prawa żywnościowego i paszowego UE oraz prawa polskiego wraz z komentarzem od naszych specjalistów. Wzory dokumentów»Otrzymasz gotowe wzory dokumentów stworzonych w celu spełnienia wymagań prawnych i jakościowych dzięki czemu Twoja dokumentacja będzie w pełni zgodna. E-learning»Dostęp do dziesiątek materiałów szkoleniowych, w zakresie systemu HACCP oraz systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Na życzenie klienta wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu wybranego szkolenia
Pliki do pobrania 1.Procedura - Audity wewnętrzne2.Procedura - Nadzór nad dokumentacją i zapisami3.Procedura -Zarządzanie infrastrukturą4.Procedura -Zarządzanie zasobami ludzkimi5.Procedura - Nadzór nad wyrobem niezgodnym i wycofanie wyrobu z rynku 6.Procedura - działania korekcyjne i korygujące 7.Procedura -Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna8.Procedura - Planowanie, weryfikacja i przegląd SZBŻ 9.Księga SZBŻ10.Identyfikacja CCP i oPRP-przykład ubój drobiu11.Analiza zagrożeń -przykład -ubój drobiu12.Program warunków wstępnych-procedura + załączniki13.Lista osób uprawnionych do odebrania sygnału o wyrobie niezgodnym14.Rejestr reklamacji15.Arkusz z symulacji wycofania wyrobu z rynku16.Arkusz wycofania wyrobu z rynku17.Personel powiadamiany na wypadek awarii18.Procedura-Gotowość na wypadek awarii i reagowania na awarie19.Rejestr niezgodności20.Karta niezgodności21.Drzewo decyzyjne -wyznaczanie CCP i oPRP22.Ocena środków nadzoru
subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o pojawiających się na stronie nowościach wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij wyślij.