HACCP
Nie jestes zalogowany
Liczba osób, które odwiedziły stronę: : 212508 | kontakt
Kontakt

logowanie

Login: Hasło:

zamówienie

subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać infor- macje o pojawiających się na stronie nowościach wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij wyślij.

e-mail:


Zapraszamy na szkolenie FOOD DEFENCE - ochrona żywności przed celowym skażeniem, które odbędzie się w Warszawie w dniu 07.02.2017 w Centrum konferencyjnym Atrium Tower-Al. Jana Pawła II nr 25. Koszt szkolenia 400,- + 23% VAT.

Zapisy pod nr telefonu 604 502 321

Zapraszamy do zakupu programu komputerowego - Znakowanie Żywności w cenie 984,- zł.  

Program służy do projektowania i oceny etykiet środków spożywczych zgodnie z wymaganiami Rozp. WE 1169/2011. Szczegóły na stronie www.znakowanie-zywnosci.com.pl

Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie przygotowania zakładów branży spożywczej do eksportu żywności do USA. Przygotowujemy również zakłady do inspekcji władz sanitarnych USA: FDA i FSIS

SYSTEMY JAKOŚCI BEZ BIUROKRACJI- oferujemy nowy innowacyjny program komputerowy do nadzorowania dokumentacji i zapisów w formie elektronicznej wraz z szablonami dokumentów zgodnych z HACCP, BRC-6, IFS-6, ISO 22000. Szczegóły w zakładce PROGMATE DOCs Quality

Zapraszamy do korzystania z wzorów dokumentacji zgodnej z wymaganiami BRC FOR FOOD SAFETY-wersja 6 w zakładce wzory dokumentacji-BRC

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami prawnymi o znakowaniu  wyrobów spożywczych -Rozp. UE 1169/2011 i nowymi przepisami dotyczącymi substancji dodatkowych-rozp. 1129/2011

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej PHU MEGA-WET: http://www.mega-wet.com.pl/

 Oferujemy bogatą oferte szkoleń w zakresie ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, BRC, IFS, HACCP, w tym szkolenia dla Zespołow HACCP, Pełnomocnika ds SZJ oraz dla auditorów wewnętrznych oraz pracowników-szczególy w zakładce "Szkolenia"


Tylko u nas dostępne wzory procedur i instrukcji oraz formularzy zgodnych z wymaganiami BRC-6 i IFS-6

Zapraszamy do korzystania ze wzorów dokumentacji systemu HACCP dla róznych branż przemysłu spożywczego: m. inn. rzeźni, masarni, piekarni, cukierni, restauracji, sklepów spożywczych


W zakładce wymagania prawne dostępna pełna baza przespiśów prawnych w zakresie prawa żywnościowego i paszowego, która jest raz w tygodniu aktualizowana.

Szkolenia i wdrażanie systemów u klienta

WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Firma PHU MEGA-WET Zbigniew Czerwiński oferuje świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych w zakresie wdrożenia i rozwoju systemów zarządzania:

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009

 • opracowanie dokumentacji systemu - Księgi jakości, procedur instrukcji, formularzy
 • szkolenia dla Kierownictwa, pracowników, oraz auditorów wewnętrznych
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania
 • przygotowanie zakładu do certyfikacji systemu przez niezależną jednostkę

Wdrożenie Systemu HACCP zgodnego z wymaganiami Codex Alimnetarius

 • opracowanie dokumentacji - opisy produktów, schemat technologiczny, analiza zagrożeń, identyfikacja Krytycznych Punktów Kontroli (CCP), Instrukcje monitorowania CCP i działań korygujących, Księga HACCP, procedury i instrukcje oraz formularze do sporządzania zapisów
 • szkolenia dla Kierownictwa, Zespołu HACCP, pracowników, oraz auditorów wewnętrznych
 • wdrożenie dokumentacji, przeprowadzenie auditów wewnętrznych oraz przeglądu systemu.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006

 • opracowanie dokumentacji - Księgi jakości, procedur instrukcji, formularzy
 • szkolenia dla Kierownictwa, pracowników, oraz auditorów wewnętrznych
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania
 • przygotowanie zakładu do certyfikacji systemu przez niezależną jednostkę certyfikującą

Wdrożenie standardu BRC

 • opracowanie dokumentacji - modyfikacja Planu HACCP i GMP, Księga BRC, procedury i instrukcje oraz formularze do sporządzania zapisów
 • szkolenia dla Kierownictwa, Zespołu HACCP, pracowników, oraz auditorów wewnętrznych,
 • wdrożenie dokumentacji, przeprowadzenie auditów wewnętrznych oraz przeglądu systemu
 • przygotowanie zakładu do certyfikacji systemu przez niezależną jednostkę np. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

Wdrożenie standardu IFS

 • opracowanie dokumentacji - modyfikacja Planu HACCP i GMP, Księga IFS, procedury i instrukcje oraz formularze do sporządzania zapisów
 • szkolenia dla Kierownictwa, Zespołu HACCP, pracowników, oraz auditorów wewnętrznych,
 • wdrożenie dokumentacji, przeprowadzenie auditów wewnętrznych oraz przeglądu systemu
 • przygotowanie zakładu do certyfikacji systemu przez niezależną jednostkę np. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005

 • opracowanie dokumentacji systemu - Księgi Zarządzania Środowiskiem, identyfikacji aspektów środowiskowych, programu zarządzania środowiskiem, procedur instrukcji, formularzy
 • szkolenia dla Kierownictwa, pracowników, oraz auditorów wewnętrznych
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania
 • przygotowanie zakładu do certyfikacji systemu przez niezależną jednostkę certyfikującą

Wdrożenie Zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP i GHP)

 • opracowanie dokumentacji dotyczącej monitorowania zdrowia i higieny pracowników, mycia i dezynfekcji, ochrony przed szkodnikami, badania wody usuwania odpadów.

Wdrożenie systemów zarządzania w przemyśle paszowym zgodnie z wymaganiami GMP+, QS, FAMI-QS, GGE

 • opracowanie dokumentacji systemu - Księgi jakości, procedur instrukcji, formularzy
 • szkolenia dla Kierownictwa, pracowników, oraz auditorów wewnętrznych
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania
 • przygotowanie zakładu do certyfikacji systemu przez niezależną jednostkę certyfikującą

SZKOLENIA

Oferujemy przeprowadzenie następujących specjalistycznych szkoleń w siedzibie klienta lub za pomocą e-learningu (szkolenia internetowe):

 • Wymagania systemu zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009
 • Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej oraz system HACCP
 • Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z PN-EN ISO 22000:2006
 • Wymagania systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z PN-EN ISO 14001:2005
 • Zasady integracji systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności i środowiskiem zgodnie z wymaganiami ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, BRC i IFS
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego
 • Auditor wewnętrzny systemu HACCP
 • Wymagania Standardu BRC
 • Wymagania Standardu IFS
 • Auditor wewnętrzny BRC
 • Auditor wewnętrzny IFS
 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością
 • Doskonalenie systemu HACCP
 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami BRC i IFS
 • Wymagania prawa żywnościowego
 • Wymagania prawa paszowego i system HACCP w przemyśle paszowym