wizyt: 229419
Przepisy prawne»Na stronie znajdziesz wszystkie obowiązujące obecnie przepisy prawa żywnościowego i paszowego UE oraz prawa polskiego wraz z komentarzem od naszych specjalistów. Wzory dokumentów»Otrzymasz gotowe wzory dokumentów stworzonych w celu spełnienia wymagań prawnych i jakościowych dzięki czemu Twoja dokumentacja będzie w pełni zgodna. E-learning»Dostęp do dziesiątek materiałów szkoleniowych, w zakresie systemu HACCP oraz systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Na życzenie klienta wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu wybranego szkolenia
Pliki do pobrania 1.Food Fraud -Zapewnienie autentyczności żywnosci2.Wymagania FSSC 22000:2017- wersja 4.13.FOOD DEFENCE – ochrona żywności przed celowym skażeniem4.Aktualne wymagania prawne dotyczące: znakowania żywności, stosowania dodatków do żywności oraz systemów bezpieczeństwa żywności5.Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, zgodnego z wymaganiami BRC-8 i IFS 6.16.Wymagania IFS FOOD -wersja 6.17.Wymagania BRC Global Standard For Food Safety-wersja 88.ISO 22000 w przemyśle paszowym 9.Auditor wewnętrzny systemu HACCP10.Codex Alimentarius-Wymagania11.Zasady systemu HACCP12.Zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej -GMP i GHP13.System zarządzania bezpieczeństwem żywnosci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006
subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o pojawiających się na stronie nowościach wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij wyślij.