HACCP
Nie jestes zalogowany
Liczba osób, które odwiedziły stronę: : 212508 | kontakt
Kontakt

logowanie

Login: Hasło:

zamówienie

subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać infor- macje o pojawiających się na stronie nowościach wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij wyślij.

e-mail:


Zapraszamy na szkolenie FOOD DEFENCE - ochrona żywności przed celowym skażeniem, które odbędzie się w Warszawie w dniu 07.02.2017 w Centrum konferencyjnym Atrium Tower-Al. Jana Pawła II nr 25. Koszt szkolenia 400,- + 23% VAT.

Zapisy pod nr telefonu 604 502 321

Zapraszamy do zakupu programu komputerowego - Znakowanie Żywności w cenie 984,- zł.  

Program służy do projektowania i oceny etykiet środków spożywczych zgodnie z wymaganiami Rozp. WE 1169/2011. Szczegóły na stronie www.znakowanie-zywnosci.com.pl

Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie przygotowania zakładów branży spożywczej do eksportu żywności do USA. Przygotowujemy również zakłady do inspekcji władz sanitarnych USA: FDA i FSIS

SYSTEMY JAKOŚCI BEZ BIUROKRACJI- oferujemy nowy innowacyjny program komputerowy do nadzorowania dokumentacji i zapisów w formie elektronicznej wraz z szablonami dokumentów zgodnych z HACCP, BRC-6, IFS-6, ISO 22000. Szczegóły w zakładce PROGMATE DOCs Quality

Zapraszamy do korzystania z wzorów dokumentacji zgodnej z wymaganiami BRC FOR FOOD SAFETY-wersja 6 w zakładce wzory dokumentacji-BRC

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami prawnymi o znakowaniu  wyrobów spożywczych -Rozp. UE 1169/2011 i nowymi przepisami dotyczącymi substancji dodatkowych-rozp. 1129/2011

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej PHU MEGA-WET: http://www.mega-wet.com.pl/

 Oferujemy bogatą oferte szkoleń w zakresie ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, BRC, IFS, HACCP, w tym szkolenia dla Zespołow HACCP, Pełnomocnika ds SZJ oraz dla auditorów wewnętrznych oraz pracowników-szczególy w zakładce "Szkolenia"


Tylko u nas dostępne wzory procedur i instrukcji oraz formularzy zgodnych z wymaganiami BRC-6 i IFS-6

Zapraszamy do korzystania ze wzorów dokumentacji systemu HACCP dla róznych branż przemysłu spożywczego: m. inn. rzeźni, masarni, piekarni, cukierni, restauracji, sklepów spożywczych


W zakładce wymagania prawne dostępna pełna baza przespiśów prawnych w zakresie prawa żywnościowego i paszowego, która jest raz w tygodniu aktualizowana.

PROGMATE DOCs Quality


Prezentacja programu komputerowego Progmate Docs Quality na stronie:
http://www.progmate.pl/prezentacja/prezentacja_quality.html


Wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normami nigdy nie było tak proste. Dzięki wspólnemu projektowi  PROGMATE oraz MEGA-WET, jeszcze więcej firm wejdzie na wyższy poziom zarządzania.

Skuteczne i efektywne zarządzanie

PROGMATE DOCs Quality to System Zarządzania Dokumentami (ang. DMS: "Document Management System") w połączeniu z ciągłą aktualizacją zawartości merytorycznej on-line, obejmującą:

 • szablony dokumentów i wzory zapisów zgodne z wymaganiami poszczególnych norm: HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001,
 • bazę aktualnych wymagań z zakresu prawa żywnościowego,
 • materiały szkoleniowe.

Pełen pakiet usług

Rozwiązania zaimplementowane w PROGMATE DOCs Quality pozwalają na pełną obsługę firmy przez specjalistów zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym, Jedną z usług jest audytowanie i aktualizacja wzorów dokumentów i zapisów on-line. Oferowana jest także regularna aktualizacja techniczna systemu. Ponadto, wszystkie dane są zabezpieczone przez okresowe kopie bezpieczeństwa. W każdej chwili nasi specjaliści gotowi są służyć poradą i pomocą: a to wszystko w niskiej cenie abonamentu miesięcznego.

Środowisko w chmurze

Niskie koszty eksploatacji PROGMATE DOCs Quality związane są z nowoczesnym rozwiązaniem zwanym Cloud Computing, czyli inaczej mówiąc: korzystaniem z systemu "w chmurze". Rozwiązanie takie posiada wiele zalet, m.in.:

 • zredukowane zostają koszty utrzymania i czas wdrożenia systemu,
 • brak ryzyka uszkodzenia sprzętu,
 • system jest dostępny za pośrednictwem Internetu, przez co zwiększa wygodę pracy użytkowników,
 • duża skalowalność, łatwość dołączania nowych użytkowników systemu,
 • bezpieczeństwo danych


Istnieje możliwość instalacji systemu na dedykowanej infrastrukturze sprzętowej. Otwiera to drogę do dużych możliwości integracyjnych z innymi systemami.

Funkcjonalność

 • Merytoryczna, ciągła aktualizacja szablonów dokumentacji on-line przez profesjonalną kadrę
 • Możliwość ustalenia różnych szczebli uprawnień i kompetencji w zarządzaniu dokumentami
 • Nowoczesne i skuteczne, procesowe podejście do obiegu dokumentów w firmie
 • Integracja z powszechnie stosowanymi edytorami dokumentacji: MS Office, Open/Libre Office
 • Pełna historia operacji dostępna w systemie, w tym status aktualności dokumentów i zapisów
 • Możliwość masowego importu dokumentów i zapisów do systemu za pomocą skanowania
 • Błyskawiczne wyszukiwanie dokumentów i zapisów według statusu lub zawartości tekstowej
 • Brak potrzeby drukowania i kserowania dokumentów - eliminacja papierowych dokumentów i zapisów
 • Zatwierdzanie dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • Możliwość wypełniania zapisów w formie elektronicznej


PROGMATE DOCs Quality - ASPEKTY TECHNICZNE


Połączenie wysokiej klasy systemu PROGMATE DOCs oraz wsparcia merytorycznego ekspertów z zakresu wdrożenia i rozwoju systemów zarządzania jakością może dać tylko najlepsze rezultaty.

Profesjonalny system informatyczny

Trzon PROGMATE DOCs Quality  stanowi nowoczesny System Zarządzania Dokumentami (ang. DMS: "Document Management System"). Posiada on wszystkie niezbędne funkcje zapewniające bezpieczny i skuteczny nadzór nad dokumentacją i zapisami. Dokumenty i zapisy są bezpieczne dzięki regularnym kopiom bezpieczeństwa oraz wersjonowaniu, a wszystkie operacje wykonywane na dokumentach są zapisywane w historii: eliminuje to prawdopodobieństwo niezgodności lub fałszowania zapisów. Zatwierdzanie dokumentów odbywa się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dostęp do zapisów i dokumentów jest w pełni nadzorowany przez system uprawnień, który uwzględnia różne szczeble kompetencji personelu zgodnie ze schematem organizacyjnym.

Zarządzanie dokumentami oparte jest o sprawdzony, nowoczesny moduł Workflow (ang. przepływ pracy). Pozwala on na pełną, procesową organizację obiegu dokumentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwa jest pełna kontrola nad zatwierdzaniem dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rozpowszechnianiem dokumentów, potwierdzaniem zapoznawania się z nimi przez pracowników, a także ich wycofaniem. Takie rozwiązanie zapobiega stosowaniu nieaktualnej wersji dokumentu przez pracowników.


PROGMATE DOCs Quality - KORZYŚCI


Wizją PROGMATE DOCs Quality  jest skuteczny i efektywny system zarządzania, będący połączeniem elektronicznego nadzoru nad dokumentacją i zapisami z wiedzą merytoryczną audytorów jakości.

PROGMATE DOCs Quality  jest gwarantem szybkiego wdrożenia skutecznego systemu i jego ciągłego doskonalenia stosunkowo małym kosztem, pod ciągłą opieką specjalistów. Nasze rozwiązanie już u swego źródła jest zgodne z cyklem PDCA:

 1. ZAPLANUJ (ang. Plan): Zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę. Otrzymujesz wzory dokumentów i zapisów i ich ciągłą aktualizację on-line.
 2. WYKONAJ, ZRÓB (ang. Do): Zrealizuj plan. Masz pełen elektroniczny nadzór nad dokumentacją i zapisami bez zbędnej biurokracji w systemie.
 3. SPRAWDŹ (ang. Check): Zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty. W każdej chwili wejdź do historii operacji na dokumentach i zapisach w systemie.
 4. DZIAŁAJ (ang. Act): Jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę (obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie. Zaoszczędziłeś czas, który marnowałeś na kserowanie i rozpowszechnianie dokumentów w wersji papierowej i zawsze masz porządek w dokumentach i zapisach archiwum elektronicznego.

KORZYŚCI Z WYBORU PROGMATE DOCs Quality 

 • Ciągła aktualizacja merytoryczna szablonów dokumentów i zapisów w przypadku zmian norm lub wymagań prawnych, wykonywana on-line przez specjalistów z zakresu zarządzania
 • Dostęp do aktualnej bazy prawa żywnościowego
 • Oszczędność czasu poprzez eliminację kserowania i wydruków dokumentacji oraz ich rozpowszechniania w formie papierowej
 • Oszczędność papieru i tonerów - obniżenie kosztów i działanie na rzecz środowiska
 • Pełna kontrola nad obiegiem i rozpowszechnianiem dokumentów w wersji elektronicznej
 • Łatwość nadzorowania nad dokumentacją: szybkie wyszukiwanie zapisów po zawartości tekstowej
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN/IEC 27001:2007
 • Wielopoziomowe zabezpieczenie przed utratą danych
 • Zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z wymaganiami prawnymi
 • Wykorzystywanie środowiska "w chmurze" - bez konieczności budowania infrastruktury sprzętowej
 • Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe funkcje oraz integracja z systemami zewnętrznymi
 • Ciągłe wsparcie i aktualizacja systemu - upgrade on-line
 • Serwis dla Klienta - pomoc merytoryczna i techniczna
 • Kopie zapasowe - backup comiesięczny na niezależnym nośniku wysyłany do Klienta
 • Niskie koszty - abonament comiesięczny

Galeria